rnd's website logotoki pona — słownik

Oto lista wszystkich oficjalnych słów toki pony opisanych na stronach 1-12 w kolejności alfabetycznej. Każdy wyraz może mieć różne znaczenia w zależności od tego, jakiej części mowy rolę pełni.

Definicja „przymiotnika” również pasuje do przysłówków, ponieważ jedyna różnica między tymi częściami jest taka, że te pierwsze doczepia się do rzeczowników, a te drugie — do czasowników.

Rzeczowniki w toki ponie mogą zostać użyte jako przymiotniki. Grają one wtedy tę samą rolę, co rzeczowniki w dopełniaczu w polszczyźnie. Przykładowo, „poki telo” może znaczyć „wiadro wody” albo „wanna”, (w tym przykładzie „wody” i „telo” mają tę samą funkcję).

To nie jest kopia słownika umieszczonego w oficjalnej książce ani w żadnym innym kursie. Niektóre słowa mogą mieć jeszcze inne funkcje, niż te opisane poniżej. Lista ta wymienia również niekonwencjonalne sposoby użycia niektórych słów, a niektóre z nich są przydatne tylko wtedy, gdy użyje się je z innymi słowami.

Nie krępuj się wymyślać swoje własne wyrażenia i znaczenia słów, które mogą pasować w danym kontekście. Najważniejszą zasadą tego języka jest bycie zrozumianym.


a

 • partykuła: (wykrzyknik wyrażający emocję, wzacniający wypowiedź lub potwierdzający ją)

akesi

 • rzeczownik: „niesłodkie” zwierzę, jaszczurka

ala

 • rzeczownik: nic
 • przymiotnik: nie, wcale, pusty
 • liczebnik: zero

alasa

 • czasownik: polować, zbierać
 • czasownik (niekonw.): szukać

ale/ali

 • rzeczownik: wszystko, wszechświat
 • przymiotnik: każdy, cały, liczny
 • liczebnik: wszystko/nieskończoność (system prosty), 100 (system złożony)

anpa

 • rzeczownik (stare/nieksiążkowe): spód, dolna część
 • przymiotnik: kłaniający się, dolny, mało znaczący, pokorny, podległy
 • czasownik nieprzechodni: kłonić się
 • czasownik przechodni: podbić, pokonać

ante

 • rzeczownik: różnica, zmiana, (niekonw.) wersja
 • przymiotnik: inny, odmienny, zmieniony
 • czasownik: zmienić

anu

 • partykuła: lub

awen

 • rzeczownik (niekonw.): stabilność, bezpieczeństwo, oczekiwanie
 • przymiotnik: przechowywany, bezpieczny, trwały, czekający, pozostający
 • czasownik: zachowywać, zostać, znosić, chronić
 • czasownik posiłkowy: ciągle (coś) robić

e

 • partykuła: (określa dopełnienie)

en

 • partykuła: i (łączy podmioty)

esun

 • rzeczownik: handel, transakcja, wymiana
 • przymiotnik: handlowy, wymienny, komercyjny
 • czasownik: handlować, wymieniać się

ijo

 • rzeczownik: rzecz, przedmiot, materia
 • przymiotnik: materialny, fizyczny

ike

 • rzeczownik: zło
 • przymiotnik: zły, skomplikowany, zbędny
 • czasownik (niekonw.): pogorszyć

ilo

 • rzeczownik: narzędzie, maszyna, urządzenie
 • przymiotnik: użyteczny, (niekonw.) elektroniczny, metaliczny

insa

 • rzeczownik: wnętrzności, zawartość, środek, brzuch
 • przymiotnik: środkowy, wewnątrz, pomiędzy

jaki

 • rzeczownik: brud, odpad
 • przymiotnik: brudny, obrzydliwy, toksyczny, nieczysty, niehigieniczny
 • czasownik: ubrudzić

jan

 • rzeczownik: osoba, człowiek, ludzie, ludzkość, ktoś
 • przymiotnik: ludzki, osobisty

jelo

 • rzeczownik/przymiotnik: żółty (i jego odcienie)
 • czasownik: zażółcić, pokolorować na żółto

jo

 • rzeczownik: (niekonw.) własność, właściwość
 • czasownik: mieć, nieść, zawierać, trzymać

kala

 • rzeczownik: ryba, morskie zwierzę

kalama

 • rzeczownik: dźwięk, hałas
 • przymiotnik: głośny, hałaśliwy, wydający dźwięk
 • czasownik: wydawać dźwięk, recytować, grać (na instrumencie)

kama

 • rzeczownik: wydarzenie, przybycie
 • przymiotnik: nadchodzący, przyszły, wezwany
 • czasownik posiłkowy: stać się, być w trakcie (czegoś), zdołać, uporać się (z czymś)

kasi

 • rzeczownik: roślina, trawa, zioła, liść

ken

 • rzeczownik: umiejętność, możliwość, (niekonw.) prawo, wolność
 • przymiotnik (niekonw.): możliwy, zdolny
 • czasownik posiłkowy: móc (coś zrobić)

kepeken

 • rzeczownik: użycie, (niekonw.) praktyka
 • czasownik przechodni: użyć (czegoś)
 • przyimek: używając, przy pomocy

kili

 • rzeczownik: owoc, warzywo, grzyb

kiwen

 • rzeczownik: twardy przedmiot, metal, kamień, ciało stałe
 • przymiotnik: twardy, metalowy, lity

ko

 • rzeczownik: proszek, glina, pasta, substancja półstała

kon

 • rzeczownik: powietrze, esencja, dusza, (niekonw.) gaz
 • przymiotnik: niewidzialny, eteryczny, (niekonw.) gazowy

kule

 • rzeczownik: kolor, (rzadko) płeć/gender
 • przymiotnik: kolorowy, malowany
 • czasownik: kolorować

kulupu

 • rzeczownik: grupa, społeczność, stowarzyszenie, firma, naród, plemię
 • przymiotnik: wspólny, społeczny

kute

 • rzeczownik: ucho, słuch
 • przymiotnik: brzmiący jak (coś)
 • czasownik: słyszeć, słuchać, słuchać się (kogoś)

la

 • partykuła: „jeśli/gdy” (wprowadza kontekst)

lape

 • rzeczownik: sen, odpoczynek
 • przymiotnik: śpiący, odpoczywający
 • czasownik: spać, odpoczywać

laso

 • rzeczownik/przymiotnik: niebieski, zielony (i ich odcienie)
 • czasownik: zbłękitnić, zazielenić, pokolorować na niebiesko/zielono

lawa

 • rzeczownik: głowa, umysł
 • przymiotnik: główny, pierwszy, kontrolujący, rządzący
 • czasownik: głowa, kontrolować, kierować, prowadzić, posiadać, rządzić

len

 • rzeczownik: ubranie, tkanina, warstwa prywatności
 • przymiotnik: ubrany, materiałowy
 • czasownik: ubrać, zapewnić warstwę prywatności

lete

 • rzeczownik: zimno, mróz
 • przymiotnik: zimny, chłodny, surowy, nieugotowany
 • czasownik: ochłodzić

li

 • partykuła: (między podmiotem a czas./przym.)

lili

 • rzeczownik: niewielkość
 • przymiotnik: mały, trochę, młody
 • czasownik: pomniejszyć

linja

 • rzeczownik: długi, giętki przedmiot; nić; lina; włos(y)

lipu

 • rzeczownik: płaski przedmiot, książka, dokument, papier, strona, zapis, strona internetowa
 • przymiotnik: płaski, używany do zapisu

loje

 • rzeczownik/przymiotnik: czerwony (i jego odcienie)
 • czasownik: zaczerwienić, pokolorować na czerwono

lon

 • rzeczownik: prawda, życie, egzystencja
 • przymiotnik: prawdziwy, realny, obecny, istniejący
 • czasownik nieprzechodni: być prawdziwym, istnieć
 • przyimek: w, na, przy

luka

 • rzeczownik: dłoń, ręka, ramię
 • liczebnik: 5 (system złożony)

lukin

 • rzeczownik: oko, wzrok
 • przymiotnik: wyglądający, wzrokowy, wizualny
 • czasownik: patrzeć, widzieć, czytać
 • czasownik posiłkowy: zamierzać

lupa

 • rzeczownik: dziura, drzwi, otwór, okno

ma

 • rzeczownik: ziemia, dwór/pole (świat zewnętrzny), terytorium, państwo

mama

 • rzeczownik: rodzic, przodek, twórca, pochodzenie, opiekun
 • czasownik: tworzyć, wychowywać, opiekować się

mani

 • rzeczownik: pieniądz; duże, udomowione zwierzę
 • przymiotnik: (niekonw.) zamożny

meli

 • rzeczownik: kobieta, żona
 • przymiotnik: kobiecy

mi

 • rzeczownik: ja, my
 • przymiotnik: mój, nasz

mije

 • rzeczownik: mężczyzna, mąż
 • przymiotnik: męski

moku

 • rzeczownik: jedzenie
 • przymiotnik: jadalny, żywnościowy
 • czasownik: jeść, pić, połknąć

moli

 • rzeczownik: śmierć
 • przymiotnik: martwy, umierający
 • czasownik: zabić

monsi

 • rzeczownik: tył, plecy, tyłek
 • przymiotnik: tylny

mu

 • (dowolny odgłos zwierzęcy)

mun

 • rzeczownik: księżyc, gwiazda, obiekt na nocnym niebie
 • przymiotnik: księżycowy, gwiezdny

musi

 • rzeczownik: gra, sztuka
 • przymiotnik: rozrywkowy, artystyczny, zabawny
 • czasownik: zabawiać, bawić się, grać

mute

 • rzeczownik: ilość
 • przymiotnik: wiele, więcej
 • liczebnik: 3 lub więcej (system prosty), 20 (system złożony)

nanpa

 • rzeczownik: liczba
 • przymiotnik: -ty (oznacza liczebnik porządkowy), matematyczny, liczbowy, (niekonw.) cyfrowy

nasa

 • przymiotnik: dziwny, niecodzienny, szalony, pijany

nasin

 • rzeczownik: ścieżka, droga, ulica, zwyczaj, zasada
 • przymiotnik: uliczny, drogowy, zwyczajowy
 • czasownik: (niekonw.) prowadzić, wskazać drogę

nena

 • rzeczownik: pagórek, góra, przycisk, guzik, nos
 • przymiotnik: pagórkowaty, górzysty, nierówny, wyboisty

ni

 • rzeczownik/przymiotnik: to, tamto

nimi

 • rzeczownik: słowo, imię

noka

 • rzeczownik: stopa, noga, dół, dolna część, spód

o

 • partykuła: (zwrot do kogoś, polecenie)

olin

 • rzeczownik: miłość, współczucie, sympatia, szacunek
 • przymiotnik: kochany, ulubiony, szanowany
 • czasownik: kochać, szanować

ona

 • rzeczownik: on, ona, ono, oni
 • przymiotnik: jego, jej, ich

open

 • rzeczownik: start, początek
 • przymiotnik: początkowy
 • czasownik: rozpocząć, otwierać, włączać
 • czasownik posiłkowy: zacząć

pakala

 • rzeczownik: uszczerbek, pomyłka, błąd
 • przymiotnik: zniszczony, błędny
 • czasownik: niszczyć, popełnić błąd
 • partykuła: (uniwersalne przekleństwo)

pali

 • rzeczownik: praca
 • przymiotnik: pracujący
 • czasownik: pracować, tworzyć, robić

palisa

 • rzeczownik: długi, twardy przedmiot; gałąź, patyk, (niekonw.) długość
 • przymiotnik: długi

pan

 • rzeczownik: chleb, ziarno, kukurydza, ryż, pizza

pana

 • przymiotnik: (niekonw.) dany, wysłany, wypuszczony
 • czasownik: dać, wysłać, nadawać, wypuszczać

  pi

 • partykuła: "o" (przegrupowuje dwie lub więcej przydawek)

pilin

 • rzeczownik: serce, uczucie, dotyk, zmysł
 • przymiotnik: uczucie, dotykowy
 • czasownik: dotknąć, myśleć, czuć

pimeja

 • rzeczownik: czarny (i jego odcienie)
 • przymiotnik: czarny, ciemny
 • czasownik: poczernić, ściemnić, rzucać cień

pini

 • rzeczownik: koniec, meta
 • przymiotnik: ostatni, ukończony, przeszły (z „tenpo”)
 • czasownik: kończyć, zamykać
 • czasownik posiłkowy: przestać

pipi

 • rzeczownik: owad, robak

poka

 • rzeczownik: biodro, bok, okolica
 • przymiotnik: okoliczny, pobliski, u boku

poki

 • rzeczownik: pudło, zbiornik, miska, filiżanka, szuflada
 • czasownik (niekow.): włożyć do pudełka

pona

 • rzeczownik: dobro, prostota
 • przymiotnik: dobry, prosty, łatwy, przyjazny, pokojowy
 • czasownik: ulepszać, naprawiać

pu

 • rzeczownik: oficjalna książka toki pony
 • przymiotnik: opisany w oficjalnej książce toki pony
 • czasownik: obcujący z oficjalną książką toki pony

W oficjalnym słowniku wyraz „pu” został przetłumaczony jako „oddziałujący na oficjalną książkę toki pony”. Wśród społeczności użycie tego słowa jako rzeczownika jest powszechne, choć nieoficjalne.

sama

 • rzeczownik: podobieństwo, rodzeństwo
 • przymiotnik: podobny, taki sam
 • przyimek: jak, jako

seli

 • rzeczownik: gorąco, ciepło, reakcja chemiczna, źródło ciepła
 • przymiotnik: ciepły, gorący
 • czasownik: grzać, ocieplać

selo

 • rzeczownik: zewnętrzna warstwa, skorupa, skóra, granica
 • przymiotnik: zewnętrzny

seme

 • partykuła: co? który? (używane w pytaniach)

sewi

 • rzeczownik: wysokie miejsce, góra (jako kierunek/miejsce), szczyt, niebo, bóg
 • przymiotnik: wysoki, wyższy, boski, święty

sijelo

 • rzeczownik: ciało, stan fizyczny, tułów
 • przymiotnik: fizyczny, cielesny

sike

 • rzeczownik: koło, piłka, cykl, rok (z „tenpo”)
 • przymiotnik: okrągły, obły, sferyczny, jednoroczny
 • czasownik: okrążyć

sin

 • rzeczownik: nowość, dodatek, (niekonw.) aktualizacja, przyprawa
 • przymiotnik: nowy, dodatkowy, świeży, dodatkowy
 • czasownik: dodać, zaktualizować

sina

 • rzeczownik: ty
 • przymiotnik: twój

sinpin

 • rzeczownik: twarz, przednia część, przód, ściana
 • przymiotnik: przedni, związany z twarzą

sitelen

 • rzeczownik: symbol, obraz, pismo
 • przymiotnik: symboliczny, zapisany, piśmienny
 • czasownik: pisać, rysować

sona

 • rzeczownik: wiedza, informacja
 • przymiotnik: znany
 • czasownik: znać
 • czasownik posiłkowy: umieć

soweli

 • rzeczownik: ssak lądowy, zwierze

suli

 • rzeczownik: rozmiar, wielkość
 • przymiotnik: duży, ciężki, wysoki, wielki, ważny, dorosły
 • czasownik: rosnąć

suno

 • rzeczownik: słońce, światło, jasność, źródło światła
 • przymiotnik: słoneczny, jasny
 • czasownik: świecić, błyszczeć

supa

 • rzeczownik: powierzchnia pozioma

suwi

 • rzeczownik: (niekonw.) słodycze, perfumy
 • przymiotnik: słodki, pachnący, uroczy

tan

 • rzeczownik: powód, przyczyna, pochodzenie
 • przymiotnik: źródłowy
 • czasownik przechodni: (niekonw.) sprawić
 • przyimek: z, z powodu

taso

 • partykuła: (na początku zdania) ale, jednakże
 • przymiotnik: tylko

tawa

 • rzeczownik: ruch
 • przymiotnik: ruchomy
 • czasownik: ruszać się, przemieszczać się
 • przyimek: do, dla, z punktu widzenia (czegoś)

telo

 • rzeczownik/adjective: woda, płyn, ciecz
 • przymiotnik: mokry, płynny, ciekły
 • czasownik: podlewać, czyścić

tenpo

 • rzeczownik: czas, chwila, okazja
 • przymiotnik: chwilowy, doczesny

toki

 • rzeczownik: mowa, rozmowa, język
 • przymiotnik: słowny, rozmowny
 • czasownik: mówić, rozmawiać, posługiwać się językiem, myśleć

tomo

 • rzeczownik: dom, budynek, budowla, przestrzeń wewnętrzna, pokój
 • przymiotnik: wewnętrzny, domowy

tu

 • liczebnik: 2
 • rzeczownik: podział
 • przymiotnik: podzielony
 • czasownik: dzielić

Użycie słowa „tu” na końcu frazy nominalnej generalnie kojarzy się z liczbą 2. Znaczenie „podzielony” zazwyczaj określa się, używając partykuły „li”:

kulupu tu — dwie społeczności

kulupu li tu. — Społeczność jest podzielona.

unpa

 • rzeczownik: seks
 • przymiotnik: seksualny
 • czasownik: uprawiać seks (z)

uta

 • rzeczownik: usta, wargi
 • przymiotnik: ustny

utala

 • rzeczownik: walka, bitwa, wyzwanie, wojna
 • przymiotnik: agresywny, wojenny
 • czasownik: walczyć, wojować, pojedynkować się, wyzwać (do walki)

walo

 • rzeczownik: biały (i jego odcienie)
 • przymiotnik: biały, jasny
 • czasownik: pobielić, pokolorować na biało

wan

 • liczebnik: 1
 • rzeczownik: część, cząstka
 • przymiotnik: zjednoczony, poślubiony
 • czasownik: łączyć się, żenić się, wychodzić za mąż

Użycie słowa „wan” na końcu frazy nominalnej generalnie kojarzy się z liczbą 1. Znaczenie „zjednoczony” zazwyczaj określa się, używając partykuły „li”:

kulupu wan – jedna społeczność

kulupu li wan. – Społeczność jest zjednoczona.

kulupu mute wan – 21 społeczności (złożony system liczb)

kulupu mute li wan – Wiele (albo 20) społeczności jest zjednoczonych.

waso

 • rzeczownik: ptak, latające zwierzę

wawa

 • rzeczownik: siła, moc, energia
 • przymiotnik: silny, mocny, potężny, energetyczny

weka

 • rzeczownik: brak, oddalenie
 • przymiotnik: nieobecny, daleki, odległy
 • czasownik: usunąć, odsunąć, pozbyć się

wile

 • rzeczownik: chęć, potrzeba, pragnienie
 • przymiotnik: chciany, potrzebny, wymagany
 • czasownik: chcieć (coś mieć)
 • czasownik posiłkowy: chieć (coś zrobić)

Strona początkowa

Hosted by Neocities Follow me on Mastodon This page made with Vim SimpleJPC-16 Best viewed in Firefox Alpine Linux The Dreamcast Junkyard Dreamcast Live Blaseball F-Droid jan li lukin e lipu ni lon tenpo mute Jet Set Radio Live Trans Rights Now!
Website created and updated by /dev/urandom. Source code available on the GitLab page.